Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

with

Bản dịch

với, cùng, bằng

The
child
plays
with
its
lunch
.

Đứa trẻ chơi với bữa trưa của nó.

Có 31 lời bình

With
or
without
water
.

Với nước hay không với nước.

Có 52 lời bình

With
girls
?

Với những cô gái?

Có 58 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu