Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wish

Bản dịch

ước, điều ước, muốn

I
wish
for
a
wife
.

Tôi ước mong một người vợ.

Có 28 lời bình

I
wish
for
a
meal
.

Tôi ước mong một bữa ăn.

Có 11 lời bình

I
wish
them
good
night
.

Tôi chúc họ ngủ ngon.

Có 10 lời bình

Tất cả thể động từ của wish

ngôihiện tạiquá khứ
Iwishwished
he/she/itwisheswished
you/we/theywishwished

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu