Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

winter

Bản dịch

đông, Mùa đông

Winter
is
from
November
to
February
.

Mùa đông thì từ tháng Mười Một đến tháng Hai.

Có 16 lời bình

Winter
is
a
season
.

Mùa đông là một mùa.

Có 8 lời bình

Winter
is
strawberry
season
.

Mùa đông là mùa dâu.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu