Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wine

Bản dịch

rượu vang, rượu

The
woman
drinks
wine
.

Người phụ nữ uống rượu.

Có 35 lời bình

Wine
and
coffee

Rượu và cà phê

Có 25 lời bình

I
drink
wine
.

Tôi uống rượu.

Có 60 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu