Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

window

Bản dịch

cửa sổ

The
window
is
open
.

Cửa sổ đang mở.

Có 5 lời bình

My
window

Cửa sổ của tôi

Có 1 lời bình

The
window
is
open
.

Cửa sổ đang mở.

Có 5 lời bình

Tất cả thể động từ của window

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu