Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. wind

wind

Bản dịch

gió

Today
there
is
more
wind
than
yesterday
.

Hôm nay có nhiều gió hơn hôm qua.

Có 0 lời bình

Today
there
is
more
wind
than
yesterday
.

Hôm nay có nhiều gió hơn hôm qua.

Có 0 lời bình

The
wind
made
this
tree
fall
.

Cơn gió đã làm cái cây này ngã.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu