Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

win

Bản dịch

thắng, chiến thắng

I
am
here
to
win
and
I
am
going
to
win
.

Tôi ở đây để thắng và tôi sẽ thắng .

Có 2 lời bình

They
are
not
going
to
win
.

Họ sẽ không thắng .

Có 1 lời bình

Who
is
going
to
win
?

Ai sẽ chiến thắng ?

Có 8 lời bình

Tất cả thể động từ của win

ngôihiện tạiquá khứ
Iwinwon
he/she/itwinswon
you/we/theywinwon

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu