Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

will

Bản dịch

sẽ

We
will
have
received
the
cellphones
.

Chúng tôi sẽ nhận được những cái điện thoại di động rồi.

Có 5 lời bình

You
will
have
received
the
computers
by
Thursday
.

Bạn sẽ nhận được những chiếc máy vi tính trước thứ Năm.

Có 3 lời bình

He
will
have
received
his
telephone
.

Anh ấy sẽ nhận được điện thoại của anh ấy.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu