Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wife

Bản dịch

vợ

Is
she
not
your
wife
?

Cô ấy không phải là vợ của bạn à?

Có 21 lời bình

The
wife
of
my
uncle
is
my
aunt
.

Vợ của chú tôi là thím tôi.

Có 77 lời bình

We
are
husband
and
wife
.

Chúng ta là vợ chồng.

Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu