Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

why

Bản dịch

tại sao, vì sao

What
,
why
and
how
?

Cái gì, tại sao và như thế nào?

Có 52 lời bình

No
,
why
?

Không, tại sao?

Có 21 lời bình

Why
?

Tại sao?

Có 18 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu