Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

whom

Bản dịch

ai, người nào

Whom
is
that
letter
from
?

Lá thư đó thì đến từ ai?

Có 18 lời bình

With
whom
do
I
play
?

Tôi chơi với ai?

Có 37 lời bình

Whom
do
you
know
?

Bạn biết ai?

Có 51 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu