Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

whole

Bản dịch

cả, toàn bộ

I
love
my
whole
family
.

Tôi yêu toàn bộ gia đình của tôi.

Có 33 lời bình

I
eat
a
whole
chicken
.

Tôi ăn nguyên một con gà.

Có 30 lời bình

I
work
the
whole
day
.

Tôi làm việc cả ngày.

Có 31 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu