Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

who

Bản dịch

ai

We
do
not
know
who
is
human
.

Chúng tôi không biết ai là con người.

Có 64 lời bình

Who
knows
why
!

Ai biết tại sao!

Có 23 lời bình

Who
likes
France
?

Ai thích nước Pháp?

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu