Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

which

Bản dịch

nào, nào (tạo câu hỏi mang tính chọn lựa)

This
is
the
village
in
which
my
father
was
born
.

Đây là ngôi làng mà bố của tôi đã được sinh ra.

Có 15 lời bình

I
do
not
like
the
city
in
which
he
lives
.

Tôi không thích cái thành phố nơi anh ấy sống.

Có 17 lời bình

This
is
the
wine
which
we
produce
.

Đây là rượu mà chúng tôi sản xuất.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu