Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

where

Bản dịch

đâu, ở đâu, nơi mà (conjunction)

I
do
not
know
where
I
am
.

Tôi không biết tôi đang ở đâu.

Có 27 lời bình

Tell
me
where
he
lives
!

Nói cho tôi anh ấy sống ở đâu!

Có 27 lời bình

She
told
me
where
to
go
.

Cô ấy đã chỉ tôi phải đi đâu.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu