Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

when

Bản dịch

khi, khi nào

When
I
cook
,
she
eats
.

Khi tôi nấu ăn, cô ấy ăn.

Có 53 lời bình

When
I
write
,
you
write
.

Khi tôi viết, bạn viết.

Có 82 lời bình

I
drink
when
I
want
.

Tôi uống khi tôi muốn.

Có 61 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu