Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

went

Bản dịch

They
went
to
the
park
the
next
morning
.

Họ đã đi tới công viên vào buổi sáng hôm sau.

Có 20 lời bình

She
went
out
with
some
friends
.

Cô ta đã đi ra ngoài với một vài người bạn.

Có 32 lời bình

I
just
went
to
the
restaurant
.

Tôi vừa đã đi tới nhà hàng.

Có 4 lời bình

Tất cả thể động từ của go

ngôihiện tạiquá khứ
Igowent
he/she/itgoeswent
you/we/theygowent

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu