Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

well

Bản dịch

tốt, giỏi, hay

I
feel
well
today
.

Tôi cảm thấy khỏe hôm nay.

Có 27 lời bình

My
brother
swims
well
.

Anh trai của tôi bơi giỏi.

Có 26 lời bình

She
speaks
English
well
.

Cô ấy nói tiếng Anh hay .

Có 27 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu