Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

welcome

Bản dịch

chào mừng, chào đón

Thanks
,
you
are
welcome
!

Cảm ơn, không có gì!

Có 3 lời bình

You
are
welcome
.

Không có gì.

Có 60 lời bình

You
are
welcome
!

Không có gì!

Có 163 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu