Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

weight

Bản dịch

trọng lượng, cân nặng

What
is
the
total
weight
?

Cân nặng tổng cộng là gì?

Có 10 lời bình

The
weight

Cân nặng

Có 1 lời bình

What
is
the
total
weight
?

Cân nặng tổng cộng là gì?

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu