Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

weeks

Bản dịch

tuần, tuần lễ

Weeks
and
months

Những tuần và những tháng

Có 3 lời bình

The
weeks
of
the
month

Những tuần của tháng

Có 19 lời bình

For
weeks

Trong nhiều tuần

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu