Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

week

Bản dịch

tuần

A
week
is
not
a
month
.

Một tuần không phải là một tháng.

Có 46 lời bình

The
week

Tuần lễ

Có 21 lời bình

A
week
is
not
a
month
.

Một tuần không phải là một tháng.

Có 46 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu