Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

weather

Bản dịch

thời tiết

The
weather
is
better
in
the
south
.

Thời tiết ở miền nam thì tốt hơn.

Có 3 lời bình

I
do
not
want
to
talk
about
the
weather
.

Tôi không muốn nói về thời tiết.

Có 1 lời bình

How
is
the
weather
today
?

Thời tiết hôm nay thế nào?

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu