Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wealth

Bản dịch

sự giàu có

She
loves
him
for
his
wealth
.

Cô ấy yêu anh ấy vì sự giàu có của anh ấy.

Có 14 lời bình

Nature
is
the
wealth
of
this
country
.

Thiên nhiên là của cải của đất nước này.

Có 2 lời bình

The
wealth

Sự giàu có

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu