Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

watched

Bản dịch

I
watched
his
presentation
on
Wednesday
.

Tôi đã xem bài thuyết trình của anh ta vào thứ Tư.

Có 8 lời bình

We
watched
the
same
program
.

Chúng tôi đã xem chương trình giống nhau.

Có 56 lời bình

Later
they
watched
television
.

Sau đó họ đã xem truyền hình.

Có 10 lời bình

Tất cả thể động từ của watch

ngôihiện tạiquá khứ
Iwatchwatched
he/she/itwatcheswatched
you/we/theywatchwatched

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu