Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

was

Bản dịch

There
was
a
sponge
in
that
house
.

Đã có một miếng bọt biển trong ngôi nhà đó.

Có 5 lời bình

I
was
in
Argentina
for
ten
years
.

Tôi đã ở nước Argentina trong mười năm.

Có 1 lời bình

How
was
your
flight
?

Chuyến bay của các bạn đã thế nào?

Có 36 lời bình

Tất cả thể động từ của be

ngôihiện tạiquá khứ
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu