Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

war

Bản dịch

chiến tranh

The
war

Chiến tranh

Có 1 lời bình

The
war

Chiến tranh

Có 1 lời bình

Both
of
his
sons
died
during
the
war
.

Cả hai con trai của ông ấy đã chết trong chiến tranh.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu