Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. war

war

Bản dịch

chiến tranh

The
war

Chiến tranh

Có 1 lời bình

The
war

Chiến tranh

Có 1 lời bình

The
war

Chiến tranh

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu