Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wants

Bản dịch

muốn

He
wants
an
apple
.

Anh ấy muốn một quả táo.

Có 49 lời bình

John
wants
a
strawberry
.

John muốn một quả dâu.

Có 10 lời bình

The
boy
wants
bread
.

Cậu bé muốn bánh mì.

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu