Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wanted

Bản dịch

đã muốn (quá khứ)

Chia động từ của want

I
wanted
that
car
.

Tôi đã muốn cái xe hơi đó.

Có 8 lời bình

I
wanted
an
apple
.

Tôi đã muốn một quả táo.

Có 13 lời bình

The
majority
wanted
this
.

Đa số đã muốn điều này.

Có 9 lời bình

Tất cả thể động từ của want

ngôihiện tạiquá khứ
Iwantwanted
he/she/itwantswanted
you/we/theywantwanted

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu