Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

want

Bản dịch

muốn

He
and
I
want
a
beer
.

Anh ấy và tôi muốn một cốc bia.

Có 19 lời bình

You
want
my
dog
.

Bạn muốn con chó của tôi.

Có 54 lời bình

They
want
tomato
juice
.

Họ muốn nước ép cà chua.

Có 24 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu