Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

walked

Bản dịch

We
walked
slowly
along
the
road
.

Chúng tôi đã đi bộ một cách chậm rãi dọc con đường.

Có 3 lời bình

Yesterday
we
walked
to
the
airport
.

Hôm qua chúng tôi đã đi bộ ra sân bay.

Có 1 lời bình

Yesterday
I
walked
to
my
house
.

Hôm qua tôi đã đi bộ về nhà của tôi.

Có 5 lời bình

Tất cả thể động từ của walk

ngôihiện tạiquá khứ
Iwalkwalked
he/she/itwalkswalked
you/we/theywalkwalked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu