Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

walk

Bản dịch

đi, đi bộ, bước đi

I
walk
and
she
walks
.

Tôi đi bộ và cô ấy đi bộ.

Có 28 lời bình

You
and
I
walk
.

Bạn và tôi đi bộ.

Có 38 lời bình

I
walk
.

Tôi đi bộ.

Có 30 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu