Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wake

Bản dịch

đánh thức, tỉnh dậy

Do
you
wake
at
seven
?

Bạn tỉnh dậy lúc bảy giờ phải không?

Có 15 lời bình

Do
not
wake
her
now
.

Đừng đánh thức cô ấy lúc này.

Có 2 lời bình

Let
me
wake
him
!

Để tôi đánh thức anh ấy!

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu