Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

waitress

Bản dịch

Nữ bồi bàn, Nữ hầu bàn, Nữ phục vụ

Who
is
our
waitress
?

Ai là nữ bồi bàn của chúng ta?

Có 18 lời bình

My
daughter
is
a
waitress
.

Con gái tôi là một cô hầu bàn.

Có 36 lời bình

I
am
a
waitress
.

Tôi là một nữ bồi bàn.

Có 53 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu