Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

waiting

Bản dịch

I
am
waiting
for
my
daughter
.

Tôi đang chờ con gái của tôi.

Có 2 lời bình

The
boy
is
waiting
to
go
home
.

Cậu đang chờ để về nhà.

Có 7 lời bình

I
am
waiting
for
the
bus
.

Tôi đang chờ xe buýt.

Có 3 lời bình

Tất cả thể động từ của wait

ngôihiện tạiquá khứ
Iwaitwaited
he/she/itwaitswaited
you/we/theywaitwaited

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu