Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

wait

Bản dịch

chờ, đợi

I
am
going
to
wait
here
until
she
comes
.

Tôi sẽ chờ ở đây cho tới khi cô ấy tới.

Có 4 lời bình

Everybody
is
going
to
wait
.

Mọi người sẽ chờ .

Có 6 lời bình

I
do
not
want
to
wait
until
tomorrow
.

Tôi không muốn chờ đến ngày mai.

Có 2 lời bình

Tất cả thể động từ của wait

ngôihiện tạiquá khứ
Iwaitwaited
he/she/itwaitswaited
you/we/theywaitwaited

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu