Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

volleyball

Bản dịch

bóng chuyền

We
played
volleyball
and
basketball
together
.

Chúng tôi đã chơi bóng chuyền và bóng rổ với nhau.

Có 1 lời bình

There
are
six
players
in
a
volleyball
team
.

Có sáu cầu thủ trong một đội bóng chuyền.

Có 1 lời bình

We
played
volleyball
together
.

Chúng tôi đã chơi bóng chuyền với nhau.

Có 2 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu