Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

volcano

Bản dịch

núi lửa

I
have
never
seen
a
volcano
.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn núi lửa.

Có 8 lời bình

Then
it
is
a
volcano
.

Vậy nó là một ngọn núi lửa.

Có 3 lời bình

I
have
never
seen
a
volcano
.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ngọn núi lửa.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu