Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

visit

Bản dịch

thăm, chuyến viếng thăm

I
want
to
visit
other
countries
.

Tôi muốn thăm những nước khác.

Có 4 lời bình

You
do
not
visit
me
.

Bạn không thăm tôi.

Có 19 lời bình

Who
do
you
visit
?

Bạn đến thăm ai?

Có 11 lời bình

Tất cả thể động từ của visit

ngôihiện tạiquá khứ
Ivisitvisited
he/she/itvisitsvisited
you/we/theyvisitvisited

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu