Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

vision

Bản dịch

tầm nhìn, khả năng nhìn

He
is
a
man
of
vision
.

Anh ấy là một người đàn ông có tầm nhìn.

Có 5 lời bình

My
vision
is
normal
.

Thị lực của tôi thì bình thường.

Có 13 lời bình

He
is
a
man
of
vision
.

Anh ấy là một người đàn ông có tầm nhìn.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu