Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

village

Bản dịch

ngôi làng

They
live
in
a
little
village
in
England
.

Họ sống trong một ngôi làng nhỏ ở Anh.

Có 13 lời bình

Tomorrow
I
go
to
the
village
.

Ngày mai tôi đi đến ngôi làng.

Có 15 lời bình

It
is
a
very
beautiful
village
.

Nó là một ngôi làng rất đẹp.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu