Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

very

Bản dịch

rất

He
is
very
afraid
of
dogs
.

Anh ấy rất sợ những con chó.

Có 50 lời bình

They
are
very
popular
.

Họ rất nổi tiếng.

Có 17 lời bình

She
is
very
beautiful
.

Cô ấy rất đẹp.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu