Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

vehicle

Bản dịch

phương tiện, phương tiện giao thông

A
bicycle
is
a
vehicle
.

Một chiếc xe đạp là một phương tiện.

Có 13 lời bình

Stop
your
vehicle
!

Dừng xe bạn lại!

Có 37 lời bình

A
bicycle
is
a
vehicle
.

Một chiếc xe đạp là một phương tiện.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu