Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

vegetarian

Bản dịch

chay, ăn chay, người ăn chay

He
is
not
vegetarian
.

Anh ấy không phải là người ăn chay.

Có 40 lời bình

The
boy
is
vegetarian
.

Cậu bé là người ăn chay.

Có 65 lời bình

I
am
vegetarian
.

Tôi là người ăn chay.

Có 93 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu