Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

usually

Bản dịch

thường xuyên

After
dinner
he
usually
sleeps
.

Sau bữa ăn tối anh ta thường xuyên ngủ.

Có 13 lời bình

Usually
they
are
yellow
.

Thường thường chúng có màu vàng.

Có 14 lời bình

I
usually
pay
.

Tôi thường xuyên trả tiền.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu