Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

uses

Bản dịch

dùng, sử dụng

Chia động từ của use

My
brother
uses
this
bicycle
.

Anh trai của tôi dùng chiếc xe đạp này.

Có 9 lời bình

She
uses
my
name
.

Cô ấy sử dụng tên của tôi.

Có 8 lời bình

He
uses
the
spoon
.

Anh ấy sử dụng cái muỗng.

Có 17 lời bình

Tất cả thể động từ của use

ngôihiện tạiquá khứ
Iuseused
he/she/itusesused
you/we/theyuseused

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu