Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

used

Bản dịch

đã dùng, đã sử dụng

Chia động từ của use

We
used
more
sugar
this
time
.

Chúng ta đã dùng nhiều đường hơn lần này.

Có 5 lời bình

She
used
to
have
six
dogs
.

Cô ấy đã từng có sáu con chó.

Có 28 lời bình

I
used
it
only
once
.

Tôi đã dùng nó chỉ một lần.

Có 2 lời bình

Tất cả thể động từ của use

ngôihiện tạiquá khứ
Iuseused
he/she/itusesused
you/we/theyuseused

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu