Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

use

Bản dịch

dùng, sử dụng

I
use
oil
and
salt
.

Tôi dùng dầu ăn và muối.

Có 14 lời bình

I
use
the
book
.

Tôi sử dụng quyển sách.

Có 22 lời bình

I
use
sugar
.

Tôi dùng đường.

Có 26 lời bình

Tất cả thể động từ của use

ngôihiện tạiquá khứ
Iuseused
he/she/itusesused
you/we/theyuseused

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu