Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

until

Bản dịch

cho đến khi, cho đến

Good
night
,
until
tomorrow
!

Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai!

Có 60 lời bình

From
March
until
May

Từ tháng Ba cho đến tháng Năm

Có 52 lời bình

Yes
,
but
until
when
?

Vâng, nhưng cho đến khi nào?

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu